KPE A/S prækvalificeret til Fasangården

Fasangården skal genoprettes og en gennemgribende restaurering kræver faglighed, samarbejde og en professionel organisation.


Fasangården skal genoprettes og en gennemgribende restaurering er påkrævet for at kunne bevare den smukke og fredede ejendom.

Slots- og Kulturstyrelsen har anmodet KPE A/S om at afgive pris på hovedentreprisen iht. entrepriseloven med indbudt licitation.

Restaureringsfaglige kompetencer
Genopretningen kræver særlige restaureringsfaglige kompetencer og en professionel organisation. Der konkurreres således ligeligt fordelt på pris, faglighed, samarbejde og organisation.