Villa Gallina

Vi er valgt til indvendig restaurering af 1700 tals ejendom


Bygningen
Bygningen er karakteriseret ved mange bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revledøre, fyldingsdøre med indstukne hængsler, kraftige gerichter, beslag og messinggreb, ældre vinduer med anverfere, stormkroge og kraftige rundposter. Der er bindingsværksskillevægge, vægpaneler med afrundede spejlfyldinger, bemalede trælister, stukkanter og loftsrosetter samt en ældre loftsbemaling med ådring og blomstermotiver og i kælderen er et synligt loftsbjælkelag. Villaen har en overvejende traditionel materialeholdning med et delvist fritlagt pigstenskældergulv, nyere og ældre bræddegulve, dels malede, tapetserede og dels kalkede vægge samt pudsede og bemalede lofter.

Historie
Fredensborg by og Slotsgade blev etableret efter anlæggelsen af Fredensborg Slot i 1719-22 under Frederik IV. Slotsgade var hovedfærdselsvejen til slottet og gaden, hvor slotshåndværkere opførte tjenesteboliger og gæstgiverier i tilknytning til slottet. Villa Gallina er et af de fritliggende huse, der blev opført med udbygningen af Slotsgade i 1757 af slotsmurermester Schiønning for slotsforvalter og slotsgartner Carl F. Döllner og hans hustru. Bygningen er opført i barok stilart, mens facaden er senere og ombygget med klassicistiske detaljer