Fasangården i kompetente hænder

Slots- og Kulturstyrelsen har ud fra parametrene pris, restaureringsfaglige kompetencer samt organisation og samarbejde valgt Kjell Pedersen Entreprise A/S til opgaven.


Fasangården i Frederiksberg Have fra 1682 skal nænsomt restaureres og forvandles fra bolig til traktørsted. Den omfattende restaurering går i gang inden for de næste par uger.

Fremragende kompetencer
Hos Kjell Pedersen Entreprise restaurerer håndværkerne i dagligdagen Danmarks kulturarv og her begynder udviklingen med forståelsen af det eksisterende når de i samspil med arkitekter og bygherrer skaber tidssvarende løsninger i fredede og bevaringsværdige rammer.

Slots- og Kulturstyrelsen begrunder deres valg af Kjell Pedersen Entreprise med fremragende restaureringsfaglige kompetencer og stor erfaring med samarbejdsorienteret projektstyring der fremmer byggeriets bygbarhed, fremdrift og økonomi.

En Spændende opgave
”Fasangården er et fagligt udfordrende projekt der kalder på historiske håndværksprincipper fra alle fag. Desuden åbner et traktørsted i historiske og fredede omgivelser spændende perspektiver for SLKS bygningsmasse.
Vi er stolte af at vinde opgaven på samtlige parametre: Pris, restaureringsfaglige kompetencer samt organisation og samarbejde” udtaler direktør Frederik Pedersen.

Håndværk i særklasse
Fasangården byder på gammeldags håndværk med genopretning og udskiftning af bindingsværk og tegl efter traditionelle håndværksmetoder som tapper, nagler, mv.
Arbejdet kræver nøje planlægning fagene imellem og en klar gensidig forståelse og respekt for at sikre en effektiv restaurering.

I følge Frederik Pedersen er højt kvalificerede håndværkere nøglen til succes i denne slags restaureringsopgaver ”Medarbejderne er vores vigtigste aktiv og de bliver løbende uddannet i restaureringsteknikker. Vi videreformidler også gerne denne viden til andre interesserede håndværkere og arkitekter igennem kurser for bl.a. Center for Bygningsbevaring”.

Kjell Pedersen Entreprise A/S har solid erfaring med restaurering og transformation af Danmarks kulturarv. Senest har de i lokalområdet restaureret Frederiksberg Kirke og Lindevang Kirke. Tidligere har de stået i spidsen for gulve og panelarbejder på Frederiksberg Slot. Ligesom det var Kjell Pedersen Entreprise A/S der i hovedentreprise sørgede for at 4. Maj Kollegiet i 2016 kunne åbne dørene med fredningsværdierne sikret, renoveret og energioptimeret.

Historiske Fakta om Fasangården
Kilde SLKS
Den første version af Fasangården blev bygget i år 1682 som bolig til fasanmesteren, der var ansat til at opdrætte fasaner. I 1723-24 blev der bygget et nyt hus. Udhuslængen er formentligt bygget i 1737. Fasaneriet blev nedlagt 1. juli 1785, men enken efter fasanmesteren blev boende og drev gæstgiveri.

I 1798-1802, da Frederiksberg Have blev omlagt til romantisk anlæg, ønskede slotsgartneren at rive den lille Fasangård ned, så arealet kunne inddrages i det nye romantiske haveanlæg. Imidlertid flyttede kronprins Frederiks sekretær, Peter Carl Jessen, ind på Fasangården, og han fik bygningerne istandsat. I 1813 fik Jessen tilladelse til at udvide Fasangården med den lange fløj. I 1827 foranstaltede Jessen endnu en udvidelse, da der blev bygget en etage på hele gården.

I 1842 fik Adam Oehlenschläger tilbudt Fasangården som sommerbolig, og indtil 1850 boede han på gården fra først i maj til sidst i september. Hans Christian Ørsted fik herefter tilbudt Fasangården som æresbolig, men han døde uden at have været der. Siden 1851 har Fasangården været lejet ud til private.