Ombygning af Kongernes Kronologiske Samling

KPE A/S udvider museumsfaciliteterne på Amalienborg i samarbejde med Erik Arkitekter.


Museums ombygningen på Amalienborg skal imødekomme støt stigende besøgstal under hensynstagen til bygningens særlige historie.

For SLKS udfører vi tømrer- og snedkerarbejderne ifm. ombygning og udvidelse af det eksisterende areal for billetsalg og museums butik i det nuværende museum - Kongernes Kronologiske Samling, der har til huse i kælderetagen i Christian VIIIs palæ på Amalienborg.

Foto: Kongernes Samling,dk