Kursus i Interiørrestaurering sammen med Raadvad

Vi er med når Center for Bygningsbevaring i Raadvad underviser bygherrer, rådgivere og håndværkere i interiørrestaurering.


På vores snedkerværksted svarer vi på spørgsmål og demonstrerer bl.a.

Håndhøvling af profiler
Hvordan benytter man en nedlægningshøvl?
Hvordan lægges en grat med gratsav?
Hvordan indstikkes et hængsel?

Læs mere om kurset og tilmeld dig her