Kjell Pedersen Entreprise A/S indgår rammeaftale med Folketinget

Kjell Pedersen Entreprise A/S skal stå for udførelsen af tømrer- og snedkerarbejder i Folketingets bygninger de næste to til fire år.


Kvalitet og pris som parametre
Efter begrænset licitation har Folketinget valgt at indgå en aftale med Kjell Pedersen Entreprise A/S, der gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud med den bedste kombination mellem pris og kvalitet.

De prækvalificerede (N.A. Nielsen og Søn A/S, Kjell Pedersen A/S, Adserballe og Knudsen A/S og Curacon A/S) har konkurreret på timepriser, medarbejdernes profil og kompetencer samt virksomhedens evne til at løse og styre serviceopgaver.

Opgaven
Der er tale om en ikke eksklusiv rammeaftale som omfatter tømrer- og snedkerarbejdet på Folketingets ejendomme. I alt er der tale om ca. 68.000 m2 fordelt på blandt andet Christiansborg Slot, Folketingets medlemsboliger Søndre Ridebanefløj og Forbindelsesbygningen.

Folketingets bygningsmasse består af både fredede og bevaringsværdige bygninger og stiller store krav til arbejdsmetoder og restaureringsteknikker, ligesom Folketinget har helt særlige driftsforhold der stiller store krav til sikkerhed, støj og driftsforhold.


Kvalitetsstempel
Kjell Pedersen Entreprise A/S har allerede kendskab til Folketinget efter flere års ombygninger og glæder sig over at få papir på den nye rammeaftale. ”Det er udfordrende opgaver der stiller høje krav til kvaliteten og det er et spændende hus at arbejde i”, siger direktør og tømrermester Frederik Pedersen.

Mere service
Kjell Pedersen Entreprises serviceafdeling leverer faste vedligeholdelsesrutiner af bygninger indenfor industri, kontor og beboelse. Hver enkelt løsning skræddersyes til den enkelte kundes behov. Blandt referencer kan fremhæves service og ombygninger for Widex, Danske Bank og JP/Politikens Hus,

Vi er fleksible i vores arbejde og i kapaciteten. Det handler jo om service.

Læs mere om vores serviceafdeling og vores online service modul her.