Nyhavn 31

Restaurering af huse og gårdrum.


Ejendommen Nyhavn 31 blev i perioden 1978-1983.

Istandsættelses- og ombygningsarbejder fandt sted i henhold til en helhedsplan, der fastlagde facade udformningen på de bevarede bygninger, belægningen, beplantningen og belysningen, samt projekt til genbrug af en udbrændt lagerbygning.

Bygherre: Nyhavn 31
Rådgiver: Alfred Homann, MAA
År: 1978