Professionel byggeledelse - sikrer en effektiv byggeperiode og leverancer indenfor tid, kvalitet og økonomi


Professionel byggeledelse

Godt håndværk bygger på professionel projektstyring. Målet er den mest effektive byggeperiode og leverancer indenfor tid, kvalitet og økonomi.
Vi ønsker at være bygherre og rådgivers foretrukne samarbejdspartner, og levere byggeri af høj kvalitet ved hjælp af moderne ledelsesprincipper, professionel byggestyring og en højt kvalificeret medarbejderstab.

Vores byggestyring foregår i tæt samarbejde bygherre, rådgiver og arkitekt ud fra de fire principper

· rationalitet
· gennemsigtighed
· tillid
· bygbarhed.

Et opdateret beslutningsgrundlag er afgørende for en effektiv byggestyring. Det sikrer at eventuelle faresignaler synliggøres og en handlingsplan kan sammensættes før det udvikler sig til en egentlig trussel eller omkostning for projektet. Vi udvikler løbende vores styringsværktøjer og tilpasser dem til det enkelte projekt.

Vores byggeledere har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre bygge- og restaurerimngsprojekter af enhver art. Vores professionelle byggeledere udfører målrettet og effektivt byggeledelse i et konstruktivt samarbejde mellem byggeriets parter. Og vores kunder sikres tryghed i hele byggeperioden gennem entydig og præcis kommunikation samt konstant fokus overvågning og kontrol af tid, økonomi og kvalitet.

Kvalitetsikring

Løbende kontrol og fuld gennemsigtighed for alle involverede parter sikrer kvalitet og aflevering iht. tidsplaner.

Faglighed

De rigtige medarbejdere til projektet. Fagligt såvel som personligt.

Tidplaner

Opdateres succesivt og der udformes deltidsplaner på særligt projektkritiske etaper.

Økonomistyring

Som et værdiskabende redskab der øger effektiviteten og gennemsigtigheden på projektet.