Kvalitetssikring & bygbarhed - sund fornuft og praktisk erfaring


Kvalitetssikring

Bygbarhed - sund fornuft og praktisk erfaring.

Hos KPE A/S sigter vi mod langsigtede fleksible løsninger. Derfor rådgiver vi gerne om materialer og installationer således at disse kan udskiftes og fornyes, hvis behovet opstår.
Kvalitetssikring er et vigtigt værktøj hvorved vi sikrer og dokumenterer at arbejdet er udført i overensstemmelse med de fremsatte kvalitetskrav.
Desuden opsamles erfaringer med bestemte materialer og udførelsesmetoders bygbarhed til gavn for fremtidige ombygninger.


Hos Kjell Pedersen Entreprise A/S arbejdes der løbende på at styre kvaliteten ved hjælp af udarbejdelse og revision af retningslinier for materialer og udførelse. Retningslinjerne består bl.a. af

- Byggelovgivning
- Normer
- Standarder
- BYG-ERFA blade
- Byggeblade
- Alment teknisk fælleseje

Vi udfører en systematisk kvalitets- og proceskontrol med detaljeret fotodokumentation, beskrivelser, kontrolskemaer og afvigerapporter. Herved undgås misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet.

Vores kvalitetsafdeling kontrollerer underleverandørernes kvalitetsplaner og sørger afslutningsvis for en konsolidering af data og planer.

Fast kontrol
Kontrol af væsentlige ting som kan medføre skader hvis ikke de er i orden. Altid fotodokumentation
Løbende kontrol
Omfatter daglig dialog og opfølgning på forhold på pladsen.
Mangelgennemgang
Mangelafhælpningen sker succesivt for at sikre en kontinuerlig arbejdsproces indenfor den aftalte tidsplan.