Frederiksbergs ældste bygning skal energirenoveres

Kjell Pedersen Entreprise valgt til at energirenovere Bakkehuset.


Bakkehuset der anses for at være Frederiksbergs ældste hus skal restaureres og gennemgå en energirenovering. Frederiksberg Kommune har ud fra parametrene pris og restaureringsfaglige kompetencer tildelt Kjell Pedersen Entreprise A/S opgaven med maksimumpoint. Projektet opstarter september 2019 og forventes afleveret maj 2020.

Optimale kompetencer
Hos Kjell Pedersen Entreprise restaurerer håndværkerne i dagligdagen Danmarks kulturarv og her begynder udviklingen med forståelsen af det eksisterende når de i samspil med arkitekter og bygherrer skaber tidssvarende løsninger i fredede og bevaringsværdige rammer.

Frederiksberg Kommune begrunder da også valget af Kjell Pedersen Entreprise med at de udover den laveste pris har tilbudt en optimal organisation med stor faglig kompetence indenfor arbejde med fredede bygninger især hos den daglige arbejds-leder, men også hos de tilbudte underentreprenører.

Energirenovering af museum
Bakkehuset der til dagligt fungerer som museum skal have forbedret indeklimaet til gavn for huset og dets udstillingsgenstande, der lider under for høj luftfugtighed og lave rumtemperaturer.

Ved istandsættelsen forbedres indeklimaet ved isolering af gavle og tagetagens etagedæk. Derudover forsynes vinduer og havedøre med forsatsløsninger.

Samarbejde om godt håndværk
Det fredede Bakkehuset byder på udfordrende håndværk og stiller høje krav til håndværkets udførelse, den enkelte medarbejders kvalifikationer og samarbejde på tværs af fag.

Projektet udføres i fagentreprise i nært samarbejde med Varmings Tegnestue der er specialister i restaurering af ældre, bevaringsværdige og fredede bygninger.

Ifølge tømrermester Henrik Wulff Pedersen er højt kvalificerede håndværkere nøglen til succes i denne slags restaureringsopgaver ”Medarbejderne er vores vigtigste aktiv og de bliver bliver løbende uddannet i restaureringsteknikker. Vi videreformidler også gerne denne viden til andre interesserede håndværkere og arkitekter igennem kurser for bl.a. Center for Bygningsbevaring”.

KPE A/S har solid erfaring med restaurering og transformation af Danmarks kulturarv. I skrivende stund er de i hovedentreprise ved at færdiggøre restaureringen af Fasangården i Frederiksberg Have for Slots & Kulturstyrelsen.

Fra Statsministerens hus til Åndssvageanstalt og Museum
Bakkehuset anses for at være Frederiksbergs ældste bygning med rødder helt tilbage i 1620’erne.

Oprindeligt hørte huset under Københavns Ladegård der leverede landbrugsprodukter til Københavns Slot. I midten af 1700 tallet var huset ejet af landets statsminister, greve Johan Ludvig Holstein.

I 1802 købte Rahbek Bakkehuset og flyttede ind i hovedfløjen. Resten af huset lejede de ud. Efter Rahbekkernes død blev huset lejet ud til sommergæster. Litteraturkritikeren Johan Ludvig Heiberg og digteren N.F.S. Grundtvig er blandt nogle af de prominente beboere i huset i 1840’erne.

I 1855 blev Bakkehuset omdannet til et asyl for idiotiske, svagtsindede og epileptiske børn. Omkring år 1900 flyttede asylet også kendt som Åndssvageanstalten fra Bakkehuset.

I 1925 åbnede de Rahbekske Mindestuer i Bakkehusets hovedfløj og huset fungerer i dag som museum. (Kilde: bakkehusmuseet.dk)