-------------LORT1----------------------------- 1454673990.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1454673990.jpg);


Amalienborg Tagrestaurering

Frederik VIIIs Palæ


I forbindelse med udbedring af rådskader på taget af Frederik VIIIs Palæ i 1935, valgte man ikke at udføre reparationer af tømmerkonstruktionerne, men blot at forstærke med kraftige stålbjælker.

Vi har sammen med Erik Møller Arktitekter ført tagværket tilbage til oprindelig udførelse. Alle murremme, bindbjælker, spærfødder og bjælkeremme er udskiftet og samlingerne er udført med traditionelle tømmersamlinger.

Bjælkedimensioner er 300x300mm fyr fra henholdsvis Pommeren, Bregentved Skovdistrikt og Dyrehaven ved København.

Bygherre: SLKE
Rådgiver: Erik Møller Arkitekter
Entreprisesum: 8 mio.
År: 2008