-------------LORT1----------------------------- 1504168455.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1504168455.jpg);


4. Maj Kollegiet

Rstaurering af et levende monument


Restaurering og energioptimering af et levende monument
I september 2016 kunne kollegiet åbne dørene for offentligheden med fredningsværdierne sikret, renoveret og energioptimeret.
Restaureringen af det fredede kollegie på Frederiksberg er udført i hovedentreprise i nært samarbejde med arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving.
Bygningen bebos af 73 alumner, der i hele perioden havde adgang til bygningen.
Projektet indebar helt nyt tag i zink, nyt ventilationssystem og indvendig istandsættelse af kollegiets værelser, toiletter, bad, køkkener og fællesarealer samt en gennemgribende genskabelse af Hans Hansen’s farvespektrum i malerentreprisen.

Vores ansvarsområder: VVS, ventilation, murer, maler, smed, el og tømrer & snedkerarbejder.

Bygherre: 4. Maj kollegiet
Rådgiver: Berthelsen & Scheving
Entreprisesum: 36 mio.
År: 2016