-------------LORT1----------------------------- danskebank2.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/danskebank2.jpg);


Danske Bank

Filialombygninger


Vi har i en årrække udført adskillige ombygninger for Danske Bank, ligesom vores serviceafdeling dagligt servicerer filialnettet med større og mindre opgaver.

Bygherre: Danske Bank
År: 1985