-------------LORT1----------------------------- 1455635681.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1455635681.jpg);


Øregaard Museum

Indvendige ombygningsarbejder.


Invendig restaurering udført i storentreprise. Aptering med plankegulve undervægspaneler, døre m.m.

Museet, som er fredet, har gennemgået en komplet restaurering af alle indvendige overflader, som bl.a. omfatter restaurering af dele af den oprindelige malede vægudsmykning, udskiftning af gulve mv. Samtidig er skalsikringen og de tekniske installationer forbedret, og klimastyring og udstillingslys er optimeret.

Bygherre: Gentofte Kommune
Rådgiver: Wohlert Arkitekter
Entreprisesum: 6,8 mio.
År: 2010