-------------LORT1----------------------------- 1462884432.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1462884432.jpg);


Pavillon

Pavillon i særklasse.


Ny pavillon med detaljer som hovedhuset.

Bygherre: Privat
Rådgiver: Borg
År: 2014