-------------LORT1----------------------------- 1454511109.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1454511109.jpg);


Sømandshvile

Kompromisløs tagrestaurering


Tagrestaurering med tækkespån og kobber.
Gennemgribende tagrestaurering af fredet bygning fra 1900 tallet udført i totalentreprise med hjælp fra egen rådgivningsfunktion.

Økologisk tækkespån er anvendt og alle inddækninger er udført i kobber.


Bygherre: Privat
Rådgiver: Kjell Pedersen Entreprise A/S
Entreprisesum: 8 mio.
År: 2013