-------------LORT1----------------------------- 1499330430.jpg background-image: url(http://www.kjell-p.dk/billeder/projekter/1499330430.jpg);


Frederiksberg Kirke

Indvendig restaurering og istandsættelse.


Det store greb i restaureringen var at fjerne første pulpitur, der pga. pladsmangel blev tilføjet ca. 45 år efter kirkens opførelse. Udover at forbedre udsynet til alter og prædikestol fra siddepladserne i gulvplan, er dagslysindfaldet i kirkerummet øget markant.

Vi har udført nye oliebehandlede egeplankegulve, ombygget alle kirkebænke samt udført nye podier hertil.
Efter fjernelse af 1.pulpitur har vi ombygget trapper og udført ny mellemrepose.

Bygherre: Frederiksberg Sogns Menighedsråd
Rådgiver: Elggaard Architecture
Entreprisesum: 3,5 mio.
År: 2017