Vor Frelser Kirke

Tømrerarbejde i 90m.

Selsø Slot

Tag og gavl

Sømandshvile

Kompromisløs tagrestaurering

Rosenborg

Vinduer og sandstensindfatninger.

Paradehuset

Istandsættelse af drivhuset

Marmorkirken

Udsmykninger, vinduer og kviste.

Lindevang Kirke

Alter- og gulvarbejder

Kronborg

Istandsættelse af Kronværksbygningerne.

Frederiksberg Slot

Gulve og panelarbejder

Frederiksberg Kirke

Indvendig restaurering og istandsættelse.

Folketingssalen

Ombygning af Folketingssalen

Fasangården

Restaurering af Fasangården fra 1682

Enghaveparken

Arne Jacobsens første arbejder.

Dehns Palæ

Indvendige restaureringsarbejder

De kgl. stalde

Christiansborg Slot.

Chr. 4.s bryghus

Brandsikring og rådskader

Bindingsværkshus i Skindergade

Restaurering af markant bindingsværkshus

Amalienborg Vinduer

Vinduesrestaurering

Amalienborg Tag

Frederik VIIIs Palæ

4. Maj Kollegiet

Frederiksberg