Kronborg

Nye koblede vinduer i Kronværksbygningerne.


Siden 2008 har vi været fast engageret med utallige restauring- og ombygnings arbejder på Kronværksbygningerne.
Vi har bl.a. udskiftet vinduer og døre med nye i nøjagtig kopi af oprindelige, altsammen udført på eget snedkeri. Flere bygninger har fået nye tagdækninger med heraf følgende istandsættelse af tagkonstruktioner, kviste mm.


Bygherre: SLKE
Rådgiver: Erik Møller Arkitekter
Entreprisesum: 9,45 mio.
År: 2010