Dehns Palæ

Indvendige restaureringsarbejder


Paneler restaureret efter brand og nye i kopi af eksisterende. Dinesen gulvplanker i fuld længde på 13 m.