Rosenborg

Vinduer og sandstensindfatninger.


I nært samarbejde med Rosenborg, SLKE og Rønnow arkitekter har vi nænsomt restaureret over 135 vinduer på en bygning i drift.