Skip to main content

Bæredygtighed og ansvarlighed

Et grønnere Kjell Pedersen A/S

Grønnere byggeri

Hos Kjell Pedersen A/S arbejder vi for at bevare og transformere vores eksisterende bygninger. Vi sigter efter at mindske både vores eget og vores kunders miljømæssige fodaftryk ved en klar forventningsafstemning og ved at have fokus på blandt andet materialevalg, affaldssortering og energioptimering.

Når vi bygger sikrer det gode håndværk og de rigtige materialer projektets bygbarhed og en lang levetid hvad enten det er nybyggeri eller ombygning.

Grøn tjekliste

Hos Kjell Pedersen A/S har vi udarbejdet en grøn tjekliste, der sikrer, vi har fokus på bæredygtighed i dagligdagen. Tjeklisten er en vigtig del af værktøjskassen og sikrer at vi på hver opgave aktivt vælger de passende og mest bæredygtige og CO2-besparende løsninger og initiativer. I skrivende stund indeholder tjeklisten 20 initiativer og tiltag, der kan styrke det bæredygtige byggeri.

FSC & PEFC certificering

Hos Kjell Pedersen A/S er 99% af vores træbaserede materialer (28.254 kg) de seneste 12 måneder FSC og/eller PEFC certificeret. Vi er desuden påbegyndt vores egen FSC og PEFC COC certificering der sikrer at materialer styres korrekt gennem indkøb, modtagelse og salg til implementering og indbygning i projektet.

KlimaLog

Kjell Pedersen A/S har over de seneste 12 måneder bidraget positivt til klimaet med – 9.8 ton C02. (Kilde: Klimarapport over materialekøb hos Stark fra februar 2023 til januar 2024)

Som noget nyt kan vi fremadrettet måle vores materialers CO2-aftryk på projekt niveau. Vi har høje forventninger til, at vores grønne tjekliste vil bidrage med markante forbedringer i såvel CO2 regnskab som i anvendelsen af miljømærkede produkter. Vi har afsat ressourcer til løbende at evaluere tallene og i samarbejde med vores bygherrer og rådgivere at finde endnu flere CO2-besparende tiltag.

Et grønnere Kjell Pedersen A/S

Bæredygtighedsmål

Vores ESG-strategi er at Kjell Pedersen A/S skal værne om vores kulturarv og gennem godt håndværk skabe en langsigtet bæredygtig forretning til gavn for bygherrer, medarbejdere og arkitekter.

Eldrevet flåde og materiel

25% af vores biler i vores serviceafdeling er efter 1,5 år elektriske. Det gælder 100% af vores personbiler. Vores målsætning er at 90% af vores biler skal være elektrisk indenfor de næste 5 år.  Materiel og værktøj er elektrisk af hensyn til både miljø og for at mindske støjgener. 95% af byggepladsernes maskiner og materiel er fossilfrie. Vi har aftale med Stark om fortrinsvis levering med deres eldrevne lastbiler.

 

Genbrug og affald

Genanvendelse af materialer har i mange år været på vores dagsorden og historisk betydningsfulde materialer som f.eks. gulve, paneler og bindingsværk demonteres ofte nænsomt og opbevares hos enten os eller bygherren med henblik på at kunne genanvendes enten senere eller andetsteds.

Kjell Pedersen A/S har sat et mål om. At 25% af alle byggematerialer fra nedrivning skal genbruges – enten af Kjell Pedersen A/S selv eller af andre.

Indsatsen ifm. vores affaldshåndtering er afgørende for at vores genanvendelsesmål kan indfries. Gennem grundig sortering på byggepladsen og vores værksted sikres de optimale vilkår for genanvendelse hvad enten det er gulvbrædder fra Frederiksberg Slot eller håndsmedede søm fra Amalienborg. Samtidig sikrer korrekt håndtering af miljøfarligt affald, som der desværre er en del af i vores kulturarv, de bedste vilkår genanvendelse og for miljøet

80% fossilfri

Mål for biler og materiel inden udgangen af 2028

Genbrug & Affald

Materialer genbruges når muligt og farligt affald bortskaffes korrekt til gavn for miljøet

Bæredygtige materialer

Certificeret træ og materialer. Vi forventer FSC og PEFC certificering primo 2025

Mangfoldighed

Bredere diversitet indenfor uddannelsesbaggrund, alder og køn

Et stærkere Kjell Pedersen A/S

Socialt ansvar

Et stærkere Kjell Pedersen A/S

 Kjell Pedersen A/S ønsker at være en attraktiv, sikker og sund arbejdsplads for alle.

I vores sikkerhedsgruppen deltager, ledelse, svende og lærlinge på lige fod og vi har et klart mål om at ingen skal komme til skade, mens de arbejder for os. Hverken vores medarbejdere, vores leverandører eller vores samarbejdspartnere.

Medarbejder mangfoldighed

Vi har er mål om bredere diversitet indenfor uddannelsesbaggrund, alder og køn. Hos Kjell Pedersen A/S respekterer vi kærlighed, race og tro – det betyder der er plads til alle.

Vi videregiver vores håndværk

Vores vigtigste aktiv er vores medarbejdere og deres gode håndværk. Medarbejderne bliver løbende uddannet indenfor faget og i restaureringsteknikker.  Hertil videreformidler vi gerne vores viden til interesserede håndværkere og arkitekter igennem kurser for bl.a. Center for Bygningsbevaring.

Vi har gennemsnitligt 10 lærlinge i medarbejderstaben og sætter en ære i at uddanne de bedste tømrere og snedkere og ikke mindst gode mennesker. Vores tømrermestre er på skift skuemestre ifm. svendeprøver.

Et ansvarligt Kjell Pedersen A/S

Ansvarlighed

I dagligdagen transformerer og restaurerer vi hos Kjell Pedersen A/S Danmarks kulturarv og bygger om for kvalitetsbevidste bygherrer. Det stiller store krav til vores faglighed men også vores forretningsadfærd.

Lovgivning og regulering

Hos Kjell Pedersen A/S følger vi lovgivning, regler og god praksis. Vi har i vores personalehåndbog en række politikker og etiske forretningsprincipper og adfærdskodekser, der forbyder korruption, bestikkelse og enhver form for svig.

Vi er bevidste om vores ansvar overfor vores medarbejdere hvad enten det angår sikkerhed, arbejdsmiljø eller overenskomstforhold. Det sikrer vi ved udelukkende at benytte egne ansatte tømrer og snedkere med svendebrev. Alle er ansat på overenskomsten mellem DI og 3F og endvidere er størstedelen af vores medarbejdere sikkerhedsgodkendt af PET eller tilsvarende myndighed.

 

Risikostyring

Vi analyserer vores samarbejdspartnere, herunder leverandører og underleverandører, da vi er bevidste om at vi også bærer et ansvar for det, der sker længere ude i værdikæden. I forbindelse med vores løbende risikostyring af vores samarbejdspartnere udføres stikprøvekontrol.

Professionel bestyrelse

Vi har etableret en professionel bestyrelse og målet er at udbygge denne og sikre en velkvalificeret og uafhængig bestyrelse der kan konsolidere strategien.

Kjell Pedersen, bestyrelsesformand
Frederik Pedersen, tømrermester
Nikolaj Kiilerich-Pedersen, regnskab & arbejdsmiljø
Peter Rüdiger Smith, bankdirektør

Vil du vide mere så tøv ikke med at tage fat i os

Nikolaj Kiilerich-Pedersen

Økonomi & arbejdsmiljø