Tag, facader og vinduer i gården

Restaurering af bindingsværkshus fra 1730

Bygherre
EF Snaregade 5 og Nybrogade 8
Rådgiver
Friborg og Lassen
Entreprisesum
4,8 mio.
År
2023

Istandsættelse og eftergang af tagværk og bindingsværk

Restaurering af bindingsværks facader, vinduer og tag udført i hovedentreprise.

 

• Eftersyn af tagområder inkl. retablering defekte tagsten mv.
• Eftergang af inddækninger
• Eftergang af tagvinduer
• Istandsættelse af skorstenspiber
• Eftergang af taghætter
• Istandsættelse af defekt gavlmur i bindingsværk på loftet Nybrogade 8
• Eftergang af gavltrekant mod nabo Nybrogade 8
• Eftergang af tagværk, bindingsværk mv.
• Udbedring af skader fra råd / svamp / skimmel
• Omlægning af trægulv i kælder til støbt gulv ved sidehus, Snaregade 5
• Istandsættelse af alle bindingsværksfacader, gavle og sokler til gårdside
• Malerbehandling af alle bindingsværksfacader, gavle og sokler til gårdside
• Istandsættelse og malerbehandling af vinduer til gårdside
• Eftergang og malerbehandling af udvendige døre til gårdsider

Vil du vide mere så tøv ikke med at tage fat i os

Henrik Wulff

Tømrermester & byggeleder