Istandsættelse af ikonisk hus

Restaurering af arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus fra 1955

Bygherre
Realdania By & Byg
Rådgiver
Baumann Arkitekter
Entreprisesum
1,5 mio.
År
2022

Restaureringen har haft fokus på at bringe husets mange fine kvaliteter for dagens lys, og sikre, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som huset repræsenterer, bliver bevaret og formidlet for eftertiden som en del af en levende bygningskultur.

Modernistisk hus i træ

Restaureringsprojektet er ud fra et tømrer- og snedkerperspektiv særligt spændende fordi huset ganske unikt for modernismen er opført som et rent træhus bortset fra f.eks. en muret skorsten, hvor husets bærende konstruktioner i form af sortmalede stolper og bjælker er synlige.
Indenfor, hvor væggene er beklædt med træ og gulvet belagt med store klinker, giver facadernes store glaspartier i kombination med det brede tagudhæng en særlig kontakt mellem ude og inde. Hertil kommer en gennemgående og høj detaljering i form af indbyggede garderobeløsninger, indbygningsskabe osv.

Arkitekt Erik Christian Sørensen
Erik Christian Sørensen var professor på Kunstakademiets Arkitektskole i over 30 år og etablerede i 1952 egen tegnestue. Blandt hans værker er Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som med sin kombination af forfinede materialer og rå betonkonstruktion udgør et af hovedværkerne inden for dansk brutalisme samt Hotel Østerport og Virum Apotek.
Et halvt hundrede år efter, at den danske arkitekt Erik Christian Sørensen havde tegnet og bygget sit eget private hus på en grund i Charlottenlund, blev huset fredet. I fredningsmyndighedernes begrundelse fra 2005 hed det bl.a., at ”villaen indtager en væsentlig plads blandt efterkrigsårenes danske enfamiliehuse som ét af de arkitektonisk særligt vellykkede, eksperimenterende pionerarbejder”. Erik Christian Sørensen boede i huset med den tilhørende tegnestue frem til 1969.

 

Foto: Anne Birkkjær Jacobsen, Realdania By og Byg

Vil du vide mere så tøv ikke med at tage fat i os

Henrik Wulff

Tømrermester & byggeleder