Skip to main content

Vi bygger på tillid

- ikke afvigelser

Projektstyring og samarbejde

Godt håndværk bygger hos os på tillid. Dette sikres gennem professionel projektstyring og de rigtige kvalifikationer hele vejen fra kontoret til byggepladsen.

Målet er den mest effektive byggeperiode og leverancer indenfor tid, kvalitet og økonomi. Kjell Pedersen A/S ønsker at være bygherre og rådgivers foretrukne samarbejdspartner, og levere byggeri af høj kvalitet ved hjælp af moderne ledelsesprincipper, professionel byggestyring og en højt kvalificeret medarbejderstab.

Vores byggestyring foregår i tæt samarbejde bygherre, rådgiver og arkitekt ud fra de fire principper:

rationalitet, gennemsigtighed, tillid, bygbarhed.

Et opdateret beslutningsgrundlag er afgørende for en effektiv byggestyring. Det sikrer at eventuelle faresignaler synliggøres og en handlingsplan kan sammensættes før det udvikler sig til en egentlig trussel eller omkostning for projektet. Vi udvikler løbende vores styringsværktøjer og tilpasser dem til det enkelte projekt.

Vores byggeledere har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre bygge- og restaureringsprojekter af enhver art. Vores professionelle byggeledere udfører målrettet og effektivt byggeledelse i et konstruktivt samarbejde mellem byggeriets parter. Og vores kunder sikres tryghed i hele byggeperioden gennem entydig og præcis kommunikation samt konstant fokus overvågning og kontrol af tid, økonomi og kvalitet.

Professionel byggeledelse - sikrer en effektiv byggeperiode og leverancer indenfor tid, kvalitet og økonomi

Strategisk samarbejde

Sammen fastlægger vi den optimale samarbejdsform.

Tidlig involvering

Tidlig involvering og forventningsafstemning fra begyndelsen skaber fundamentet for et godt samarbejde.

Konflikthåndtering

Vi har et mål om at være lige så gode til konflikthåndtering som til vores håndværk. Derfor har vi efteruddannet os som konfliktmælger.

Økonomistyring

Som et værdiskabende redskab der øger effektiviteten og gennemsigtigheden på projektet.

Faglighed

De rigtige medarbejdere til projektet. Fagligt såvel som personligt.

Vil du vide mere så tøv ikke med at tage fat i os

Nikolaj Kiilerich-Pedersen

Økonomi & arbejdsmiljø