Skip to main content

Vi restaurerer Danmarks kulturarv og bygger om for kvalitetsbevidste bygherrer

NYHEDER

Det sker hos os lige nu

Håndværk og kvalitet

Vi mestrer de stolte håndværkstraditioner og har solid praktisk erfaring fra vores arbejde med Danmarks kulturarv. Vi følger udviklingen inden for tømrer- og snedkerfaget meget nøje. Det betyder anvendelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler og moderne styringsværktøjer når dette er mest hensigtsmæssigt.

KP A/S er en konkurrencedygtig samarbejdspartner for kvalitetsbevidste bygherrer og rådgivere på både det håndværks- og forretningsmæssige område.

Kvalitetssikring er et vigtigt værktøj hvorved vi sikrer og dokumenterer at arbejdet er udført i overensstemmelse med de fremsatte kvalitetskrav.
Desuden opsamles erfaringer med bestemte materialer og udførelsesmetoders bygbarhed til gavn for fremtidige ombygninger.

mere om vores kompetencer

Vi bygger på tillid

Et godt samarbejde blandt parterne i et byggeprojekt er essentielt for et godt resultat. Derfor forsøger vi hos Kjell Pedersen A/S altid at skabe de bedste rammer for det gode samarbejde.

Kontraktuelle rammer for det gode samarbejde

Vi går ind for åbenhed og gennemsigtighed allerede i kontraktfasen. Kontraktvilkår, der flytter risikoen fra den ene til den anden kan have stor negativ betydning for samarbejdet. Vi er derfor stor tilhænger af AB-reglerne og uden fravigelser

Et succesfuldt byggeri med den rigtige samarbejdsforms

Hos os er to projekter ikke ens. Det er afgørende at vi sammen får afstemt forventninger og forudsætninger og valgt den bedst egnede samarbejdsform hvad enten det er et strategisk partnerskab, fast tilbud, regning eller en kombination heraf.

mere om vores samarbejdsformer